Ứng dụng quản lý doanh thu
dành cho Merchant mPOS

Tải ứng dụng ngay hôm nay để theo dõi hàng ngày

#Next360

Theo dõi giao dịch, doanh thu bán hàng, ứng vốn kinh doanh trên một ứng dụng

Giao diện hiện đại, thông minh, dễ dàng sử dụng

Thông tin giao dịch tường minh đầy đủ dễ hiểu

Báo cáo thống kê doanh thu theo ngày giúp bạn đưa ra quyết định nhanh chóng chính xác kịp thời điểm

#NextPay Merchant 360

Theo dõi giao dịch, doanh thu bán hàng, ứng vốn kinh doanh trên một ứng dụng

#Ứng Vốn Nextlend

Hỗ trợ vốn kinh doanh - Tăng tốc phát triển doanh nghiệp với: Nguồn vốn linh hoạt - Phí cạnh tranh.

Tìm hiểu thêm

Ứng dụng đã có mặt trên Google Play và App Store
tải ngay để giúp bạn kinh doanh tốt hơn

Ứng dụng đã có mặt trên Google Play và App Store
tải ngay để giúp bạn kinh doanh tốt hơn